Η μεγάλη πλατεία

Φωτογραφίες

Η μεγάλη πλατεία
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 11/10/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό
Νίκος Μήλιας

Νίκος Μήλιας

Μάρα Τσικάρα, Δμήτρης Σακατζής

Νίκος Μήλιας

Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καραμφίλης, Κατερίνα Σισίννι

Κατερίνα Σισίννι, Δημήτρης Μορφακίδης

Δημήτρης Σακατζής, Χρήστος Παπαδημητρίου, Φωτεινή Τιμόθεου


Κατερίνα Σισίννι, Φωτεινή Τιμόθεου
Νίκος Καπέλιος

Χρήστος Παπαδημητρίου, Μάρα Τσικάρα

Νκόλαος ΚουσούληςΧρήστος Παπαδόπουλος

Νίκος Μήλιας, Μαρία Χατζηιωαννίδου


Γιάννης Μαστρογιάννης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Γιάννης Μαστρογιάννης, Μαρία Χατζηιωαννίδου

Χρήστος Παπαδόπουλος, Μαρία Χατζηιωννίδου

Νίκος Καπέλιος
Γιάννης Καραμφίλης

Νίκος Μήλιας, Μαρία Χατζηιωαννίδου

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Γιάννης Μαστρογιάννης, Εύη Σαρμή, Χρήστος Παπαδόπουλος


Κατερίνα Σισίννι, Μάρα Τσικάρα


Κατερίνα Σισίννι

Κατερίνα ΣισίννιΧρήστος Παπαδημητρίου

Δημήτρης Μορφακίδης, Ελένη Θυμιοπούλου


Γιάννης Μαστρογιάννης, Νίκος Μήλιας


Μάρα Τσικάρα, Δημήτρης Σακατζής

Μάρα Τσικάρα, Δημήτρης Σακατζής


Μάρα Τσικάρα, Χρήστος Παπαδημητρίου

Νίκος Καπέλιος, Εύη Σαρμή, Γιάννης Μαστρογιάννης


Χρήστος Παπαδημητρίου, Μάρα Τσικάρα


Χρήστος ΠαπαδόπουλοςΧρήστος ΠαπαδόπουλοςΚατερίνα Σισίννι, Χρήστος Παπαδημητρίου


Χρήστος Παπαδημητρίου, Κατερίνα Σισίννι


Κατερίνα Σισίννι, Φωτεινή Τιμόθεου, Γιάννης Καραμφίλης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Σακατζής, Χρήστος Παπαδημητρίου

Κατερίνα Σισίννι, Φωτεινή Τιμόθεου, Γιάννης Καραμφίλης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Σακατζής, Χρήστος ΠαπαδημητρίουΧρήστος Παπαδόπουλος

Εύη Σαρμή

Δημήτρης Μορφακίδης, Γιάννης Μαστρογιάννης, Νίκος Καπέλιος

Γιάννης Μαστρογιάννης, Χρήστος Παπαδόπουλος

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χρήστος Παπαδόπουλος

Νίκος Καπέλιος, Ελένη Θυμιοπούλου
Γιάννης Μαστρογιάννης, Εύη Σαρμή


Μαρία Χατζηιωαννίδου, Εύη Σαρμή

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Γιάννης Μαστρογιάννης, Εύη Σαρμή, Χρήστος Παπαδόπουλος