Η μεγάλη πλατεία

Φωτογραφίες

Η μεγάλη πλατεία
Δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο - Υποσκήνιο, 24/7/2019
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Χατζηιωαννίδου, Καραμφίλης, Σαρμή, Τσικάρα, Κουσούλης, Σακατζής, Καπέλιος, Σισίννι, Παπαδόπουλος, Μαστρογιάννης, Μορφακίδης, Τιμοθέου, Μήλιας, Κοτσέλου, Θυμιοπούλου, Σκούρτας


Γιώτα Κουϊτζόγλου, Ελένη Ευθυμίου, Γιάννης Βαρβαρέσος, Δημήτρης Ζάχος

Β. Φώτα, Ν.Κουσούλης, Δ. Μορφακίδης, Χ. Παπαδημητρίου, Κ. Σισίννι, Γ. Καραμφίλης, Μ. Χατζηιωαννίδου, Ε. Σαρμή, Ε. Θυμιοπούλου, Θ. Σκούρτας, Μ. Τσικάρα

Δημήτρης Σακατζής, Μελίνα Κοτσέλου, Φωτεινή Τιμοθέου, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Γιάννης ΜαστρογιάννηςΦ. Τιμοθέου, Β. Τρυφουλτσάνης, Γ. Μαστρογιάννης, Ν. Καπέλιος, Β. Φώτα, Ν. Κουσούλης, Δ. Μορφακίδης, Χ. Παπαδημητρίου, Κ. Σισίννι, Γ. Καραμφίλης, Μ. Χατζηιωαννίδου, Ε. Σαρμή, Ε. Θυμιοπούλου