Έξω πάνω μέσα κάτω

Φωτογραφίες

Έξω πάνω μέσα κάτω
Δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 16/2/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Μαστρογιάννης