2018-2019 Θεατρικά Εργαστήρια για όλες τις ηλικίες

Φωτογραφίες

2018-2019 Θεατρικά Εργαστήρια για όλες τις ηλικίες: Τα παιδία παίζει;
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, Παραλία, 12/6/2019
Σημείωση: Συμμετοχή του ΚΘΒΕ στη Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην παιδική εργασία
Φωτογραφικό Υλικό

© Σαμψών Φύτρος

© Σαμψών Φύτρος

© Σαμψών Φύτρος

© Σαμψών Φύτρος

© Σαμψών Φύτρος

© Πολυξένη Ζερβού

© Πολυξένη Ζερβού

© Πολυξένη Ζερβού