Αμφιτρύων

Κείμενα

Αμφιτρύων
Κείμενο υποβολέα
Νέα αττική κωμωδία
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πίνακας με τους ρόλους των ηθοποιών. Τροποποιήσεις στο κείμενο.
. Πλαύτος - Συγγραφέας
. Χαρατσάρης, Κυριαζής - Μετάφραση
Θεσσαλονίκη, 1992
Αριθμός Σελίδων: σ.56
Φωτογραφικό Υλικό

Εμπροσθόφυλλο

Τροποποιήσεις στο κείμενο

Τροποποιήσεις στο κείμενο