Αμφιτρύων

Κείμενα

Αμφιτρύων
Κείμενο οδηγού σκηνής
Νέα αττική κωμωδία
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πίνακας με τους ρόλους των ηθοποιών. Διανομή.

ΕΙΚΟΝΕΣ: Σκίτσα για την κίνηση των ηθοποιών στη σκηνή. Oδηγίες για την κίνηση των ηθοποιών παράλληλα με το κείμενο.
. Πλαύτος - Συγγραφέας
. Χαρατσάρης, Κυριαζής - Μετάφραση
Θεσσαλονίκη, 1992
Αριθμός Σελίδων: σ.56
Φωτογραφικό Υλικό

Εμπροσθόφυλλο

Σκίτσα για την κίνηση των ηθοποιών

Οδηγίες για την κίνηση των ηθοποιών