Πυρκαγιές

Φωτογραφίες

Πυρκαγιές
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 02/02/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Ορέστης Χαλκιάς, Δανάη Επιθυμιάδη, Γιώργος Καύκας

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Μάρκος Γέττος


Ευσταθία Λαγιόκαπα, Ντίνα Μιχαηλίδου


Ευσταθία Λαγιόκαπα

Ορέστης Χαλκιάς, Δανάη Επιθυμιάδη

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Δανάη Επιθυμιάδη

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Νίκος Καπέλιος, Ελένη Θυμιοπούλου

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Δανάη Επιθυμιάδη

Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Καύκας, Δανάη Επιθυμιάδη

Εύη Σαρμή, Ελένη Θυμιοπούλου

Δανάη Επιθυμιάδη, Ανδρέας Κουτσουρέλης

Μάρκος Γέττος, Ευσταθία Λαγιόκαπα

Εύη Σαρμή, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Ελένη Θυμιοπούλου

Εύη Σαρμή, Ελένη Θυμιοπούλου

Ελένη Θυμιοπούλου, Εύη Σαρμή

Εύη Σαρμή, Δανάη Επιθυμιάδη, Δημήτρης Σιακάρας

Δανάη Επιθυμιάδη, Δημήτρης Κοτζιάς

Ντίνα Μιχαηλίδου

Ορέστης Χαλκιάς

Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Καύκας

Ορέστης Χαλκιάς, Ντίνα Μιχαηλίδου

Χρίστος Στυλιανού

Χρίστος Στυλιανού, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Ορέστης Χαλκιάς

Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Καύκας, Κώστας Σαντάς

Ορέστης Χαλκιάς, Δανάη Επιθυμιάδη

Κώστας Σαντάς, Ορέστης Χαλκιάς, Δανάη Επιθυμιάδη

Ντίνα Μιχαηλίδου

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Χρίστος Στυλιανού