Πυρκαγιές

Φωτογραφίες

Πυρκαγιές
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη, 11/12/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Η φωτογράφηση έγινε στο Χορτιάτη
Φωτογραφικό Υλικό

Θίασος

Εύη Σαρμή, Νίκος Καπέλιος, Δανάη Επιθυμιάδη

Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Δανάη Επιθυμιάδη, Εύη Σαρμή, Ελένη Θυμιοπούλου
Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Ορέστης Χαλκιάς
Εύη Σαρμή, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Ελένη Θυμιοπούλου

Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Ορέστης Χαλκιάς

Ορέστης Χαλκιάς

Ορέστης Χαλκιάς, Δανάη Επιθυμιάδη

Χρίστος Στυλιανού, Ορέστης Χαλκιάς, Δανάη Επιθυμιάδη

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Μάρκος Γέττος

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Μάρκος Γέττος

Μάρκος Γέττος, Ευσταθία Λαγιόκαπα

Μάρκος Γέττος, Ευσταθία Λαγιόκαπα

Εύη Σαρμή

Εύη Σαρμή

Εύη Σαρμή


Ευσταθία Λαγιόκαπα


Εύη Σαρμή


Χρίστος Στυλιανού

Χρίστος Στυλιανού


Χρίστος Στυλιανού

Χρίστος Στυλιανού, Γρηγόρης Παπαδόπουλος
Ορέστης Χαλκιάς, Γιώργος Καύκας, Ντίνα Μιχαηλίδου

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Εύη Σαρμή, Ντίνα Μιχαηλίδου

Γιώργος Καύκας, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Εύη Σαρμή, Ντίνα Μιχαηλίδου

Γιώργος Καύκας, Ορέστης Χαλκιάς, Δανάη Επιθυμιάδη, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Εύη Σαρμή, Ντίνα Μιχαηλίδου

Γιώργος Καύκας

Γιώργος Καύκας, Ορέστης Χαλκιάς, Δανάη Επιθυμιάδη, Χρίστος Στυλιανού, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Ντίνα Μιχαηλίδου, Εύη Σαρμή

Ντίνα Μιχαηλίδου

Ντίνα Μιχαηλίδου


Ντίνα Μιχαηλίδου

Ντίνα Μιχαηλίδου

Ντίνα Μιχαηλίδου

Ντίνα Μιχαηλίδου, Κώστας Σαντάς

Χρίστος Στυλιανού

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Ντίνα Μιχαηλίδου, Εύη Σαρμή

Ανδρέας Κουτσουρέλης, Δημήτρης Κοτζιάς, Δημήτρης Σιακάρας, Δανάη Επιθυμιάδη

Ανδρέας Κουτσουρέλης, Δημήτρης Κοτζιάς, Δανάη Επιθυμιάδη, Δημήτρης Σιακάρας

Δανάη Επιθυμιάδη, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Δημήτρης Κοτζιάς, Δημήτρης Σιακάρας

Δημήτρης Κοτζιάς, Εύη Σαρμή, Δημήτρης Σιακάρας

Δημήτρης Σιακάρας, Εύη Σαρμή, Δημήτρης Κοτζιάς

Ευσταθία Λαγιόκαπα, Νίκος Καπέλιος, Ελένη Θυμιοπούλου

Ντίνα Μιχαηλίδου


Ντίνα Μιχαηλίδου

Δανάη Επιθυμιάδη


Χαλκιάς, Καπέλιος, Καύκας, Σαρμή, Μιχαηλίδου, Λαγιόκαπα, Στυλιανού, Σαντάς, Γέττος, Σιακάρας, Θυμιοπούλου, Κουτσουρέλης, Κοτζιάς, Παπαδόπουλος, Χατζησάββας, Επιθυμιάδη

Χαλκιάς, Καπέλιος, Καύκας, Σαρμή, Μιχαηλίδου, Λαγιόκαπα, Στυλιανού, Σαντάς, Γέττος, Σιακάρας, Θυμιοπούλου, Κουτσουρέλης, Κοτζιάς, Παπαδόπουλος, Χατζησάββας, Επιθυμιάδη


Χαλκιάς, Καπέλιος, Καύκας, Σαρμή, Μιχαηλίδου, Λαγιόκαπα, Στυλιανού, Σαντάς, Γέττος, Σιακάρας, Θυμιοπούλου, Κουτσουρέλης, Κοτζιάς, Παπαδόπουλος, Χατζησάββας, Επιθυμιάδη

Χαλκιάς, Καπέλιος, Καύκας, Σαρμή, Μιχαηλίδου, Λαγιόκαπα, Στυλιανού, Σαντάς, Γέττος, Σιακάρας, Θυμιοπούλου, Κουτσουρέλης, Κοτζιάς, Παπαδόπουλος, Χατζησάββας, Επιθυμιάδη

Μάρκος Γέττος, Δημήτρης Σιακάρας, Ανδρέας Κουτσουρέλης, Δημήτρης Κοτζιάς, Γρηγόρης Παπαδόπουλος


Χρίστος Στυλιανού, Κώστας Σαντάς

Χρίστος Στυλιανού, Κώστας Σαντάς

Μάρκος Γέττος, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Ανδρέας Κουτσουρέλης

Κώστας Σαντάς, Γιώργος Καύκας, Ορέστης Χαλκιάς

Ορέστης Χαλκιάς, Δανάη Επιθυμιάδη


Ελένη Θυμιοπούλου, Εύη Σαρμή