Υπέρ Ελλάδος (Η υπόθεση Πολκ στο προσκήνιο)

Φωτογραφίες

Υπέρ Ελλάδος (Η υπόθεση Πολκ στο προσκήνιο)
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη, Λιμάνι, 29/9/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μ. Πουρέγκα, Χρ. Παπαδημητρίου, Έφη Δρόσου, Σ. Καλεμκερίδου, Γ. Κολοβός, Ι. Πολυζωίδης, Γ. Τσεμπερλίδης, Φ. Ξενουδάκη, Ν. Κουσούλης, Κ. Στρατάκη

Σοφία Καλεμκερίδου, Έφη Δρόσου

Έφη Δρόσου, Ιωσήφ Πολυζωίδης, Γιάννης Τσεμπερλίδης

Χ. Παπαδημητρίου, Κ. Στρατάκη, Γ. Τσεμπερλίδης, Σ. Καλεμκερίδου, Έ. Δρόσου, Μ. Πουρέγκα, Γ. Κολοβός, Ι. Πολυζωίδης, Φ. Ξενουδάκη, Ν. Κουσούλης

Σοφία Καλεμκερίδου, Έφη Δρόσου, Μαριάννα Πουρέγκα, Γιώργος Κολοβός, Ιωσήφ Πολυζωίδης, Φανή Ξενουδάκη, Νίκος Κουσούλης


Σοφία Καλεμκερίδου, Έφη Δρόσου

Ιωσήφ Πολυζωίδης, Σοφία Καλεμκερίδου, Γιώργος Κολοβός, Χρήστος Παπαδημητρίου, Έφη Δρόσου, Γιάννης Τσεμπερλίδης

Σοφία Καλεμκερίδου, Έφη Δρόσου

Γιάννης Τσεμπερλίδης, Έφη Δρόσου, Κική Στρατάκη, Γιώργος Κολοβός, Χρήστος Παπαδημητρίου

Γ. Τσεμπερλίδης, Ν. Κουσούλης, Κ. Στρατάκη, Ι. Πολυζωίδης, Μ. Πουρέγκα, Χ. Παπαδημητρίου, Σ. Καλεμκερίδου, Φ. Ξενουδάκη, Γ. Κολοβός, Έ. Δρόσου

Γ. Κολοβός, Χ. Παπαδημητρίου, Σ. Καλεμκερίδου, Φ. Ξενουδάκη, Ν. Κουσούλης, Έ. Δρόσου, Κ. Στρατάκη, Μ. Πουρέγκα, Ι. Πολυζωίδης, Γ. Τσεμπερλίδης

Έφη Δρόσου, Σοφία Καλεμκερίδου

Γιάννης Τσεμπερλίδης, Μαριάννα Πουρέγκα

Γιάννης Τσεμπερλίδης, Ιωσήφ Πολυζωίδης, Γιώργος Κολοβός

Μαριάννα Πουρέγκα, Χρήστος Παπαδημητρίου

Έφη Δρόσου, Μαριάννα Πουρέγκα, Νίκος Κουσούλης

Έφη Δρόσου, Μαριάννα Πουρέγκα, Νίκος Κουσούλης

Φανή Ξενουδάκη, Κική Στρατάκη, Νίκος Κουσούλης

Γιάννης Τσεμπερλίδης, Γιώργος Κολοβός

Κική Στρατάκη, Φανή Ξενουδάκη, Νίκος Κουσούλης, Χρήστος Παπαδημητρίου, Γιώργος Κολοβός, Ιωσήφ Πολυζωίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Γιάννης Τσεμπερλίδης


Γιάννης Τσεμπερλίδης, Χρήστος Παπαδημητρίου, Νίκος Κουσούλης, Ιωσήφ Πολυζωίδης, Μαριάννα Πουρέγκα

Φανή Ξενουδάκη, Σοφία Καλεμκερίδου, Έφη Δρόσου, Κική Στρατάκη, Γιώργος Κολοβός

Έφη Δρόσου, Σοφία Καλεμκερίδου

Γιώργος Κολοβός, Ιωσήφ Πολυζωίδης, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Χρήστος Παπαδημητρίου, Κική Στρατάκη, Νίκος Κουσούλης

Γ. Κολοβός, Χ. Παπαδημητρίου, Σ. Καλεμκερίδου, Φ. Ξενουδάκη, Έ. Δρόσου, Μ. Πουρέγκα, Ν. Κουσούλης, Κ. Στρατάκη, Ι. Πολυζωίδης, Γ. Τσεμπερλίδης

Σοφία Καλεμκερίδου, Μαριάννα Πουρέγκα, Έφη Δρόσου

Έφη Δρόσου

Μαριάννα Πουρέγκα

Σοφία Καλεμκερίδου

Γιώργος Κολοβός

Χρήστος Παπαδημητρίου, Ιωσήφ Πολυζωίδης, Γιώργος Κολοβός, Γιάννης Τσεμπερλίδης

Γιάννης Τσεμπερλίδης, Ιωσήφ Πολυζωίδης

Νίκος Κουσούλης, Κική Στρατάκη, Φανή Ξενουδάκη

Έφη Δρόσου

Σοφία Καλεμκερίδου

Γ. Κολοβός, Γ. Τσεμπερλίδης, Έφη Δρόσου, Ν. Κουσούλης, Ι. Πολυζωίδης, Σ. Καλεμκερίδου, Μ. Πουρέγκα, Χρ. Παπαδημητρίου, Φ. Ξενουδάκη, Κ. Στρατάκη

Γιώργος Κολοβός, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Έφη Δρόσου, Νίκος Κουσούλης, Ιωσήφ Πολυζωίδης, Σοφία Καλεμκερίδου, Μαριάννα Πουρέγκα, Χρήστος Παπαδημητρίου, Φανή Ξενουδάκη, Κική Στρατάκη

Έφη Δρόσου, Σοφία Καλεμκερίδου


Έφη Δρόσου, Σοφία Καλεμκερίδου

Έφη Δρόσου, Σοφία Καλεμκερίδου

Έφη Δρόσου, Σοφία Καλεμκερίδου

Γιώργος Κολοβός, Χρήστος Παπαδημητρίου, Σοφία Καλεμκερίδου, Ιωσήφ Πολυζωίδης, Έφη Δρόσου, Νίκος Κουσούλης, Μαριάννα Πουρέγκα, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Φανή Ξενουδάκη, Κική Στρατάκη

Γ. Κολοβός, Χ. Παπαδημητρίου, Ι. Πολυζωίδης, Σ. Καλεμκερίδου, Έ. Δρόσου, Ν. Κουσούλης, Μ. Πουρέγκα, Γ. Τσεμπερλίδης, Φ. Ξενουδάκη,Κ. Στρατάκη

Έ. Δρόσου, Φ. Ξενουδάκη, Μ. Πουρέγκα, Χ. Παπαδημητρίου, Ι. Πολυζωίδης, Ν. Κουσούλης, Γ. Τσεμπερλίδης, Γ. Κολοβός, Κ. Στρατάκη, Σ. Καλεμκερίδου

Χρήστος Παπαδημητρίου, Ιωσήφ Πολυζωίδης, Μαριάννα Πουρέγκα