Καληνύχτα Μαργαρίτα

Φωτογραφίες

Καληνύχτα Μαργαρίτα
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, 11/10/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γιώργος Νινιός, Γιάννης Καραμφίλης

Ευτυχία Σπυριδάκη, Γιώργος Σφυρίδης


Ευτυχία Σπυριδάκη, Κατερίνα Παπάδάκη

Γιώργος Νινιός

Κατερίνα Παπαδάκη

Νεφέλη Ανθοπούλου, Γιώργος Νινιός

Νεφέλη Ανθοπούλου, Γιώργος Νινιός

Κατερίνα Παπαδάκη

Γιώργος Σφυρίδης

Λευτέρης Λιθαρής, Κατερίνα Παπαδάκη

Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Κατερίνα Παπαδάκη

Περικλής Σιούντας

Γιώργος Νινιός, Κατερίνα Παπαδάκη, Θοδωρής Σκούρτας

Γιώργος Νινιός, Θοδωρής Σκούρτας, Νεφέλη Ανθοπούλου

Θοδωρής Σκούρτας

Γιώργος Νινιός, Γιάννης Τσάτσαρης


Κατερίνα Παπαδάκη, Ιωάννα Παγιατάκη

Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Κατερίνα Παπαδάκη

Γιώργος Νινιός

Νεφέλη Ανθοπούλου, Γιώργος Νινιός

Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Κατερίνα Παπαδάκη

Κατερίνα Παπαδάκη

Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Κατερίνα Παπαδάκη

Θοδωρής Σκούρτας, Ιωάννα Παγιατάκη, Γιώργος Νινιός, Νεφέλη Ανθοπούλου

Θοδωρής Σκούρτας, Γιάννης Τσάτσαρης, Νεφέλη Ανθοπούλου, Ιωάννα Παγιατάκη

Κατερίνα Παπαδάκη

Ιωάννα Παγιατάκη, Κατερίνα Παπαδάκη

Γιώργος Νινιός, Κατερίνα Παπαδάκη, Ιωάννα Παγιατάκη

Γιώργος Σφυρίδης, Νεφέλη Ανθοπούλου, Κατερίνα Παπαδάκη

Νεφέλη Ανθοπούλου, Θοδωρής Σκούρτας, Ιωάννα Παγιατάκη, Γιώργος Νινιός, Γιάννης Καραμφίλης

Κατερίνα Παπαδάκη


Ιωάννα Παγιατάκη, Κατερίνα Παπαδάκη

Γιώργος Νινιός, Κατερίνα Παπαδάκη

Κατερίνα Παπαδάκη, Γιώργος Νινιός

Γιώργος Νινιός, Κατερίνα Παπαδάκη

Γιώργος Νινιός

Ιωάννα Παγιατάκη, Γιώργος Νινιός

Ιωάννα Παγιατάκη, Κατερίνα Παπαδάκη

Ιωάννα Παγιατάκη, Γιώργος Νινιός, Κατερίνα Παπαδάκη

Λευτέρης Λιθαρής, Ευτυχία Σπυριδάκη

Κατερίνα Παπαδάκη, Ευτυχία Σπυριδάκη

Κατερίνα Παπαδάκη

Λευτέρης Λιθαρής, Κατερίνα Παπαδάκη, Γιώργος Σφυρίδης, Σόνια Καλαϊτζίδου

Γιώργος Σφυρίδης, Σόνια Καλαϊτζίδου

Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Κατερίνα Παπαδάκη

Κατερίνα Παπαδάκη

Γιώργος Νινιός, Θοδωρής Σκούρτας, Νεφέλη Ανθοπούλου

Γιώργος Νινιός, Θοδωρής Σκούρτας, Νεφέλη Ανθοπούλου

Γιώργος Νινιός, Νεφέλη Ανθοπούλου

Γιάννης Τσάτσαρης, Γιώργος Νινιός

Σόνια Καλαϊτζίδου, Κατερίνα Παπαδάκη

Σόνια Καλαϊτζίδου, Κατερίνα Παπαδάκη

Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Κατερίνα Παπαδάκη

Γιώργος Νινιός

Κατερίνα Παπαδάκη, Γιώργος Νινιός

Κατερίνα Παπαδάκη, Γιώργος Νινιός

Γιώργος Νινιός, Κατερίνα Παπαδάκη

Γιώργος Νινιός

Γιώργος Νινιός, Ιωάννα Παγιατάκη, Θοδωρής Σκούρτας

Αθηνά Συκιώτη, Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Κατερίνα Παπαδάκη

Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Κατερίνα Παπαδάκη


Θοδωρής Σκούρτας, Νεφέλη Ανθοπούλου, Γιώργος Νινιός, Ιωάννα Παγιατάκη

Γιάννης Τσάτσαρης, Γιώργος Νινιός, Θοδωρής Σκούρτας, Νεφέλη Ανθοπούλου, Ιωάννα Παγιατάκη, Κατερίνα Παπαδάκη

Ιωάννα Παγιατάκη, Κατερίνα Παπαδάκη

Ιωάννα Παγιατάκη, Κατερίνα Παπαδάκη

Γιώργος Νινιός, Νεφέλη Ανθοπούλου, Θοδωρής Σκούρτας, Κατερίνα Παπαδάκη, Ιωάννα Παγιατάκη

Ιωάννα Παγιατάκη, Κατερίνα Παπαδάκη