Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου

Φωτογραφίες

Βασιλικό Θέατρο
Χώρος παρουσίασης
Βασιλικό Θέατρο, 9/1/2019
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Χιονισμένη εξωτερική όψη
Φωτογραφικό Υλικό

Χιονισμένη πρόσοψη Βασιλικού Θέατρου

Το Βασιλικό Θέατρο με χιόνια