Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου

Φωτογραφίες

Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 19/10/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Θίασος

Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος

Δημήτρης Κολοβός, Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος, Βασίλης ΠαπαδόπουλοςΒασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γκρέζιος

Πολυξένη Σπυροπούλου, Γιάννης Γκρέζιος, Βασίλης Παπαδόπουλος

Παναγιώτα Μπιμπλή, Γιάννης Γκρέζιος

Βασίλης Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Μπιμπλή

Γιάννης Γκρέζιος, Βασίλης Παπαδόπουλος, Ιωάννης Βαρβαρέσος


Αίγλη Κατσίκη, Γιάννης Γκρέζιος

Αίγλη Κατσίκη, Γιάννης Γκρέζιος

Αίγλη Κατσίκη, Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος, Βασίλης Παπαδόπουλος, Ιωάννης Βαρβαρέσος


Κατερίνα Πλεξίδα, Γιάννης Γκρέζιος

Δημήτρης Κολοβός, Γιάννης Γκρέζιος, Άννα Κυριακίδου

Γιάννης Γκρέζιος

Στέργιος Τζαφέρης, Γιάννης Γκρέζιος

Γιάννης Γκρέζιος

Δημήτρης Καρτόκης, Γιάννης Γκρέζιος

Δημήτρης Καρτόκης, Κατερίνα Πλεξίδα, Γιάννης Γκρέζιος

Στέργιος Τζαφέρης, Κατερίνα Πλεξίδα, Δημήτρης Καρτόκης, Γιάννης Γκρέζιος, Άννα Κυριακίδου, Δημήτρης Κολοβός

Κατερίνα Πλεξίδα, Στέργιος Τζαφέρης, Γιάννης Γκρέζιος, Άννα Κυριακίδου, Δημήτρης Κολοβός

Στέργιος Τζαφέρης, Κατερίνα Πλεξίδα, Δημήτρης Κολοβός

Δημήτρης Καρτόκης, Άννα Κυριακίδου, Παναγιώτα Μπιμπλή, Δημήτρης Κολοβός, Κατερίνα Πλεξίδα

Δημήτρης Κολοβός, Δημήτρης Καρτόκης, Παναγιώτα Μπιμπλή, Κατερίνα Πλεξίδα

Στέργιος Τζαφέρης, Άννα Κυριακίδου, Γιάννης Γκρέζιος, Κατερίνα Πλεξίδα, Δημήτρης Κολοβός

Βασίλης Παπαδόπουλος

Πολυξένη Σπυροπούλου, Γιάννης Γκρέζιος, Βασίλης Παπαδόπουλος

Γιάννης Γκρέζιος, Κατερίνα Πλεξίδα

Κατερίνα Πλεξίδα, Γιάννης Γκρέζιος

Άννα Κυριακίδου, Γιάννης Γκρέζιος

Άννα Κυριακίδου, Γιάννης Γκρέζιος

Στέργιος Τζαφέρης, Δημήτρης Καρτόκης, Άννα Κυριακίδου, Δημήτρης Κολοβός, Κατερίνα Πλεξίδα


Δημήτρης Κολοβός, Γιάννης Γκρέζιος

Παναγιώτα Μπιμπλή, Κατερίνα Πλεξίδα

Γιάννης Γκρέζιος, Αίγλη Κατσίκη, Ιωάννης Βαρβαρέσος

Γιάννης Γκρέζιος, Λευτέρης Αγγελάκης, Αίγλη Κατσίκη, Ιωάννης Βαρβαρέσος

Γιάννης Γκρέζιος


Παναγιώτα Μπιμπλή, Κατερίνα Πλεξίδα, Άννα Κυριακίδου

Παναγιώτα Μπιμπλή, Άννα Κυριακίδου, Κατερίνα ΠλεξίδαΣτέργιος Τζαφέρης, Άννα Κυριακίδου

Άννα Κυριακίδου, Στέργιος Τζαφέρης

Γιάννης Γκρέζιος, Μανώλης Φουντούλης, Δημήτρης Κολοβός, Στέργιος Τζαφέρης, Άννα Κυριακίδου

Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γκρέζιος, Αίγλη Κατσίκη, Λευτέρης Αγγελάκης, Πολυξένη Σπυροπούλου


Γιάννης Γκρέζιος, Βασίλης Παπαδόπουλος

Στέργιος Τζαφέρης, Άννα Κυριακίδου, Γιάννης Γκρέζιος, Κατερίνα Πλεξίδα, Δημήτρης Κολοβός

Στέργιος Τζαφέρης, Κατερίνα Πλεξίδα, Δημήτρης Κολοβός Άννα Κυριακίδου, Γιάννης Γκρέζιος

Παναγιώτα Μπιμπλή, Γιάννης Γκρέζιος, Ιωάννης Βαρβαρέσος, Βασίλης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Κολοβός, Ευανθία Σωφρονίδου

Αίγλη Κατσίκη, Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γκρέζιος

Θίασος

Κατερίνα Πλεξίδα, Στέργιος Τζαφέρης, Δημήτρης Καρτόκης, Γιάννης Γκρέζιος, Δημήτρης Κολοβός

Κατερίνα Πλεξίδα, Γιάννης Γκρέζιος

Κατερίνα Πλεξίδα, Στέργιος Τζαφέρης, Δημήτρης Κολοβός, Άννα Κυριακίδου

Στέργιος Τζαφέρης, Δημήτρης Καρτόκης, Άννα Κυριακίδου, Δημήτρης Κολοβός, Κατερίνα Πλεξίδα, Γιάννης Γκρέζιος