Η Κατάρα της Ίρμα Βεπ

Φωτογραφίες

Η Κατάρα της Ίρμα Βεπ
Παράσταση
Αθήνα
Φωτογραφικό Υλικό


Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φάνης Μουρατίδης

Φάνης Μουρατίδης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Φάνης Μουρατίδης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Φάνης Μουρατίδης

Φάνης Μουρατίδης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Φάνης Μουρατίδης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος