4ο Φεστιβάλ Δάσους

4ο Φεστιβάλ Δάσους
Βασιλικό Θέατρο
Διαφημιστικό σποτ
Ραδιοφωνικό σποτ
Στούντιο: ΚΘΒΕ
Περιγραφή
21", ραδιοφωνικό σποτ