4ο Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

Ορέστης
Ταμπλώ
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους, 12/7/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Χρίστος Στυλιανού, Ιωάννα Κολλιοπούλου

Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Μαριάννα Πουρέγκα

Χριστόδουλος Στυλιανού

Χρίστος Στυλιανού, Κώστας Σαντάς


Νικόλας Μαραγκόπουλος

Μαριάννα Πουρέγκα, Ιωάννα Κολλιοπούλου

Δημήτρης Μορφακίδης, Χρίστος Στυλιανού, Ιωάννα Κολλιοπούλου

Χρήστος Στέργιογλου, Χρίστος Στυλιανού

Δημοσθένης Παπαδόπουλος