4ο Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

Ορέστης
Χώρος παρουσίασης
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους, 12/7/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό


ΚοινόΚοινό


Κοινό

Κοινό

Κοινό

Κοινό

Κοινό

Κοινό

Κοινό