4ο Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

4ο Φεστιβάλ Δάσους: Hubris
Φωτογραφικό υλικό
Σημείωση: Ομάδα Σύγχρονου Χορού ΚΙΝΑΙΣΘΗΣΗ σε συνεργασία με το Social Body Dance Lab
Φωτογραφικό Υλικό