4ο Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

4ο Φεστιβάλ Δάσους: Homesickness Blues - Οι Έλληνες στο υπόγειο της Αμερικής
Παράσταση
Σημείωση: Ομάδα Lotus Eaters - Θεσσαλικό Θέατρο
Φωτογραφικό Υλικό