ΜΠΑΛ you…!!

Προγράμματα

ΜΠΑΛ you…!!
2017-2018

Πληροφορίες εκπαιδευτικού προγράμματος. Σημείωμα σκηνοθέτη. Διανομή. Πληροφορίες κρατήσεων.

Εκδότης: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Αριθμός Σελίδων: 4
Διανέμεται δωρεάν
Φωτογραφικό Υλικό

Εμπροσθόφυλλο

Εσωτερικές σελίδες 1η

Εσωτερικές σελίδες 2η

Οπισθόφυλλο