Μήδεια

Μήδεια (1990)
Μακέτα για το εξώφυλλο του προγράμματος
. Βέττας, Απόστολος - Σχεδιασμός εξωφύλλου
Μακέτα αφίσας, εντύπων
Φωτογραφικό Υλικό