Μήδεια

Μακέτες

Μήδεια (1990)
Φωτογραφίες από μακέτες κοστουμιών
. Βέττας, Απόστολος - Σκηνικά
. Βέττας, Απόστολος - Κοστούμια
Zωγραφική μακέτα κοστουμιών
Φωτογραφικό Υλικό

1ο σχέδιο

2ο σχέδιο

3ο σχέδιο

4ο σχέδιο

5ο σχέδιο

6ο σχέδιο