Μήδεια

Κείμενα

Μήδεια
Κείμενο
Τραγωδία
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πίνακας με τους ρόλους των ηθοποιών. Το κείμενο χωρίς σημειώσεις του συντελεστή.
. Ευριπίδης - Συγγραφέας
. Χειμωνάς, Γιώργος - Μετάφραση
Αθήνα, 1989
Εκδόσεις: Καστανιώτης
Αριθμός Σελίδων: σ.83
Φωτογραφικό Υλικό

Εμπροσθόφυλλο