Μήδεια

Κείμενα

Μήδεια
Κείμενο υποβολέα
Τραγωδία
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πίνακας με τους ρόλους των ηθοποιών. Είσοδος ηθοποιών. Ηχητικές ατάκες. Τροποποιήσεις στο κείμενο. Αναλυτικές οδηγίες για την κίνηση των ηθοποιών παράλληλα με το κείμενο.
. Ευριπίδης - Συγγραφέας
. Χειμωνάς, Γιώργος - Μετάφραση
Αθήνα, 1989
Εκδόσεις: Καστανιώτης
Αριθμός Σελίδων: σ.83
Φωτογραφικό Υλικό

Εμπροσθόφυλλο