Η ιστορία του Β.Μ. - ενός ανθρώπου με κίτρινη μπλούζα

Φωτογραφίες

Η ιστορία του Β.Μ. - ενός ανθρώπου με κίτρινη μπλούζα
Πρεμιέρα
Θεσσαλονίκη, 15/12/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Από την παράσταση στις 15/12/2017 στον Πολυχώρο Πολιτισμού Πρώην Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Χαμιδιέ (Ισλαχανέ)
Φωτογραφικό Υλικό


Κατερίνα Αλέξη

Γιώργος Νούσης

Νίκος Μήλιας, Φανή Αποστολίδου


Φανή Αποστολίδου

Γιώργος Νούσης

Φανή Αποστολίδου, Γιώργος Νούσης, Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας

Κοινό

Φανή Αποστολίδου, Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας, Γιώργος Νούσης

Φανή Αποστολίδου, Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας, Γιώργος Νούσης

Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου

Φανή Αποστολίδου

Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου, Γιώργος Νούσης

Νίκος Μήλιας Κατερίνα Αλέξη

Γιώργος Νούσης

Φανή Αποστολίδου

Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου

Κατερίνα Αλέξη, Γιώργος Νούσης, Φανή Αποστολίδου

Κατερίνα Αλέξη, Γιώργος Νούσης, Φανή Αποστολίδου

Γιώργος Νούσης, Νίκος Μήλιας

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου, Γιώργος Νούσης

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου, Γιώργος Νούσης

Κατερίνα Αλέξη

Γιώργος Νούσης

Φανή Αποστολίδου, Γιώργος Νούσης

Γιώργος Νούσης

Γιώργος Νούσης, Φανή Αποστολίδου

Κατερίνα Αλέξη, Γιώργος Νούσης, Φανή Αποστολίδου

Φανή Αποστολίδου

Φανή Αποστολίδου

Κατερίνα Αλέξη

Φανή Αποστολίδου, Νίκος Μήλιας, Γιώργος Νούσης

Κατερίνα Αλέξη

Κατερίνα Αλέξη


Γιώργος Νούσης

Κατερίνα Αλέξη


Νίκος Μήλιας

Νίκος Μήλιας

Γιώργος Νούσης

Γιώργος Νούσης, Κατερίνα Αλέξη

Γιώργος Νούσης, Φανή Αποστολίδου, Νίκος Μήλιας

Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου

Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου, Νίκος Μήλιας


Φανή Αποστολίδου, Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας

Φανή Αποστολίδου, Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας, Γιώργος Νούσης

Κοινό

Φανή Αποστολίδου

Κατερίνα Αλέξη, Γιώργος Νούσης

Γιώργος Νούσης, Φανή Αποστολίδου, Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη


Γιώργος Νούσης


Κατερίνα Αλέξη

Φανή Αποστολίδου

Νίκος Μήλιας, Φανή Αποστολίδου

Φανή Αποστολίδου

Γιώργος Νούσης, Κατερίνα Αλέξη

Γιώργος Νούσης, Κατερίνα Αλέξη

Νίκος Μήλιας, Φανή Αποστολίδου


Φανή Αποστολίδου, Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη, Γιώργος Νούσης

Φανή Αποστολίδου

Γιώργος Νούσης, Φανή Αποστολίδου

Φανή Αποστολίδου, Γιώργος Νούσης

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη

Γιώργος Νούσης, Φανή Αποστολίδου

Φανή Αποστολίδου

Γιώργος Νούσης, Φανή Αποστολίδου


Γιώργος Νούσης, Φανή Αποστολίδου

Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη

Γιώργος Νούσης, Νίκος Μήλιας

Κατερίνα Αλέξη, Φανή Αποστολίδου

Νίκος Μήλιας

Φανή Αποστολίδου, Κατερίνα Αλέξη, Γιώργος Νούσης

Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας

Φανή Αποστολίδου, Γιώργος Νούσης, Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας

Φανή Αποστολίδου, Γιώργος Νούσης

Φανή Αποστολίδου, Γιώργος Νούσης, Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας

Φανή Αποστολίδου, Γιώργος Νούσης, Νίκος Μήλιας, Κατερίνα Αλέξη

Νίκος Μήλιας, Φανή Αποστολίδου, Γιώργος Νούσης, Κατερίνα Αλέξη

Κατερίνα Αλέξη

Γιώργος Νούσης

Νίκος Μήλιας Φανή Αποστολίδου

Γιώργος Νούσης, Φανή Αποστολίδου

Κατερίνα Αλέξη, Νίκος Μήλιας

Γιώργος Νούσης

Φανή Αποστολίδου

Γιώργος Νούσης


Η είσοδος του πολυχώρου

Η είσοδος του πολυχώρου