Οι Ηλίθιοι

Φωτογραφίες

Οι Ηλίθιοι
Γενικές δοκιμές
Θεσσαλονίκη, Δήμος Νεάπολης-Συκεών, 7/2/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Η φωτογράφιση έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Συκεών
Φωτογραφικό Υλικό

Πολυξένη Σπυροπούλου, Έκτωρ Καλούδης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Βασίλης Σπυρόπουλος, Ρούλα Παντελίδου, Γιάννης Τσάτσαρης, Γιάννης Μαστρογριάννης


Κωστής Ραμπαβίλας, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Έκτωρ Καλούδης

Γιάννης Τσάτσαρης, Ρούλα Παντελίδου

Γιάννης Τσάτσαρης, Ρούλα Παντελίδου

Πολυξένη Σπυροπούλου, Γιάννης Τσάτσαρης, Ρούλα Παντελίδου

Πολυξένη Σπυροπούλου, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Κωστής Ραμπαβίλας

Βασίλης Σπυρόπουλος, Γιολάντα Μπαλαούρα

Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Σπυρόπουλος

Βασίλης Σπυρόπουλος, Γιολάντα Μπαλαούρα


Κωστής Ραμπαβίλας

Γιολάντα Μπαλαούρα

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου

Κωστής Ραμπαβίλας, Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Βασίλης Σπυρόπουλος, Γιολάντα Μπαλαούρα

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Βασίλης Σπυρόπουλος, Γιολάντα Μπαλαούρα, Κωστής Ραμπαβίλας

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωστής Ραμπαβίλας

Κωστής Ραμπαβίλας

Κωστής Ραμπαβίλας, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Γιάννης Τσάτσαρης, Ρούλα Παντελίδου, Πολυξένη Σπυροπούλου

Βασίλης Σπυρόπουλος, Γιάννης Μαστρογιάννης

Κωστής Ραμπαβίλας, Γιάννης Μαστρογιάννης

Κωστής Ραμπαβίλας, Γιάννης Μαστρογιάννης

Γιάννης Τσάτσαρης, Πολυξένη Σπυροπούλου, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Πολυξένη Σπυροπούλου, Γιάννης Τσάτσαρης, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Βασίλης Σπυρόπουλος, Γιολάντα Μπαλαούρα

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου

Γιάννης Τσάτσαρης, Ρούλα Παντελίδου, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Σπυρόπουλος

Γιάννης Τσάτσαρης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Σπυρόπουλος

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωστής Ραμπαβίλας

Πολυξένη Σπυροπούλου, Ρούλα Παντελίδου, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Γιάννης Τσάτσαρης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Σπυρόπουλος, Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωστής Ραμπαβίλας


Έκτωρ Καλούδης, Πολυξένη Σπυροπούλου

Καλούδης, Σπυροπούλου, Παντελίδου, Πεζιρκιανίδης, Τσάτσαρης, Ραμπαβίλας, Μπαλαούρας, Σπυρόπουλος, Οθωναίου

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωστής Ραμπαβίλας

Τάσος Πεζιρκιανίδης

Ρούλα Παντελίδου, Πολυξένη Σπυροπούλου, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Γιάννης Τσάτσαρης

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωστής Ραμπαβίλας