Οι Ηλίθιοι

Φωτογραφίες

Οι Ηλίθιοι
Συνέντευξη τύπου
Βασιλικό Θέατρο, 8/2/2018
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Έκτωρ Καλούδης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Αναστασάκης, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Κωστής Ραμπαβίλας

Γιάννης Αναστασάκης, Κωνσταντία Παπαποστόλου

Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Αναστασάκης, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Κωστής Ραμπαβίλας

Έκτωρ Καλούδης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Αναστασάκης

Έκτωρ Καλούδης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Αναστασάκης, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Κωστής Ραμπαβίλας

Γιάννης Αναστασάκης, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Κωστής Ραμπαβίλας

Έκτωρ Καλούδης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Αναστασάκης, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Γιάννης Αναστασάκης, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Κωστής Ραμπαβίλας

Έκτωρ Καλούδης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Γρηγόρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Αναστασάκης

Γιάννης Αναστασάκης, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Κωστής Ραμπαβίλας