Οι Ηλίθιοι

Φωτογραφίες

Οι Ηλίθιοι
Δοκιμές
Θεσσαλονίκη, 10/1/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Βασίλης Σπυρόπουλος, Κωστής Ραμπαβίλας, Γιολάντα Μπαλαούρα

Βασίλης Σπυρόπουλος, Κωστής Ραμπαβίλας

Βασίλης Σπυρόπουλος, Κωστής Ραμπαβίλας, Γιολάντα Μπαλαούρα


Κλειώ-Δανάη Οθωναίου

Γιάννης Μαστρογιάννης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Σπυρόπουλος, Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Έκτωρ Καλούδης, Ρούλα Παντελίδου, Γιάννης Τσάτσαρης, Πολυξένη Σπυροπούλου, Κωστής Ραμπαβίλας

Γιάννης Μαστρογιάννης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Σπυρόπουλος, Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Έκτωρ Καλούδης, Ρούλα Παντελίδου, Γιάννης Τσάτσαρης, Πολυξένη Σπυροπούλου, Κωστής Ραμπαβίλας


Κωστής Ραμπαβίλας

Γιάννης Μαστρογιάννης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Σπυρόπουλος, Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Έκτωρ Καλούδης, Ρούλα Παντελίδου, Γιάννης Τσάτσαρης, Πολυξένη Σπυροπούλου, Κωστής Ραμπαβίλας

Κωστής Ραμπαβίλας, Βασίλης Σπυρόπουλος, Γιολάντα Μπαλαούρα, Κλειώ-Δανάη Οθωναίου

Κωστής Ραμπαβίλας, Κλειώ-Δανάη Οθωναίου


Κωστής Ραμπαβίλας, Γιάννης Μαστρογιάννης

Κωστής Ραμπαβίλας, Γιάννης Μαστρογιάννης

Κωστής Ραμπαβίλας, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Γιάννης Μαστρογιάννης

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωστής Ραμπαβίλας

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωστής Ραμπαβίλας

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωστής Ραμπαβίλας

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωστής Ραμπαβίλας

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Γιολάντα Μπαλαούρα, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Βασίλης Σπυρόπουλος, Ρούλα Παντελίδου, Πολυξένη Σπυροπούλου, Έκτωρ Καλούδης, Γιάννης Τσάτσαρης, Γιάννης Μαστρογιάννης, Κωστής Ραμπαβίλας

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Γιολάντα Μπαλαούρα, Τάσος Πεζιρκιανίδης, Βασίλης Σπυρόπουλος, Ρούλα Παντελίδου, Πολυξένη Σπυροπούλου, Έκτωρ Καλούδης, Γιάννης Τσάτσαρης, Γιάννης Μαστρογιάννης, Κωστής Ραμπαβίλας

Κωστής Ραμπαβίλας

Κωστής Ραμπαβίλας

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου

Τάσος Πεζιρκιανίδης


Πολυξένη Σπυροπούλου

Ρούλα Παντελίδου

Βασίλης Σπυρόπουλος

Γιάννης Τσάτσαρης

Γιολάντα Μπαλαούρα

Γιάννης Μαστρογιάννης

Έκτωρ Καλούδης


Μαστρογιάννης, Τσάτσαρης, Καλούδης, Μπαλαούρα, Οθωναίου, Σπυρόπουλος, Παντελίδου, Σπυροπούλου, Ραμπαβίλας, Πεζιρκιανίδης


Κωστής Ραμπαβίλας


Ραμπαβίλας, Μαστρογιάννης, Τσάτσαρης, Καλούδης, Σπυρόπουλος, Οθωναίου, Μπαλαούρα, Παντελίδου, Σπυροπούλου, Πεζιρκιανίδης

Κωστής Ραμπαβίλας

Ραμπαβίλας, Μαστρογιάννης, Τσάτσαρης, Καλούδης, Σπυρόπουλος, Οθωναίου, Μπαλαούρα, Παντελίδου, Σπυροπούλου, Πεζιρκιανίδης

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωστής Ραμπαβίλας

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωστής Ραμπαβίλας

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωστής Ραμπαβίλας

Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Κωστής Ραμπαβίλας

Βασίλης Σπυρόπουλος, Γιολάντα Μπαλαούρα, Κλειώ-Δανάη Οθωναίου


Κωστής Ραμπαβίλας

Τάσος Πεζιρκιανίδης

Κωστής Ραμπαβίλας, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Κωστής Ραμπαβίλας, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Κωστής Ραμπαβίλας, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Κωστής Ραμπαβίλας, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Κωστής Ραμπαβίλας, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Κωστής Ραμπαβίλας, Τάσος Πεζιρκιανίδης

Μαστρογιάννης, Σπυρόπουλος, Ραμπαβίλας, Οθωναίου, Μπαλαούρα, Πεζιρκιανίδης, Παντελίδου, Τσάτσαρης, Σπυροπούλου, Καλούδης

Τάσος Πεζιρκιανίδης