Η Πεντάμορφη και το Τέρας

Φωτογραφίες

Η Πεντάμορφη και το Τέρας
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, 3/2/2018
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Σημείωση: Χαμόγελο του παιδιού
Φωτογραφικό Υλικό

Άγγελος Νεράντζης, Χρίστος Νταρακτσής

Ελένη Γιαννούση, Άγγελος Νεράντζης

Άγγελος Νεράντζης

Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση, Άγγελος Νεράντζης

Ελένη Γιαννούση, Άγγελος Νεράντζης

Ελένη Γιαννούση, Άγγελος Νεράντζης

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση

Άγγελος Νεράντζης


Χρίστος Νταρακτσής

Ελένη Γιαννούση

Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Ελένη Γιαννούση

Άγγελος Νεράντζης, Ελένη Γιαννούση

Άγγελος Νεράντζης, Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής

Άγγελος Νεράντζης, Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση

Άγγελος Νεράντζης

Ελένη Γιαννούση, Άγγελος Νεράντζης, Χρίστος Νταρακτσής

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση, Άγγελος Νεράντζης