Η Πεντάμορφη και το Τέρας

Φωτογραφίες

Η Πεντάμορφη και το Τέρας
Εκδήλωση
Βασιλικό Θέατρο – Φουαγιέ, 28/12/2017
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Σημείωση: Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
Φωτογραφικό Υλικό

Κοινό

Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Άγγελος Νεράντζης, Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Άγγελος Νεράντζης

Άγγελος Νεράντζης

Κοινό

Ελένη Γιαννούση

Ελένη Γιαννούση, Χρίστος Νταρακτσής

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση

Κοινό

Κοινό

Χρίστος Νταρακτσής, Ελένη Γιαννούση

Χρίστος Νταρακτσής, Άγγελος Νεράντζης, Ελένη Γιαννούση