Ορέστης

Φωτογραφίες

Ορέστης
Παράσταση
Επίδαυρος, Αρχαίο Θέατρο, 3/8/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από τις δύο παραστάσεις στην Επίδαυρο, 3 και 4 Αυγούστου
Φωτογραφικό Υλικό

Κοινό

Δημοσθένης Παπαδόπουλος

Ιωάννα Κολλιοπούλου, Δημήτρης Μορφακίδης, Χρίστος Στυλιανού, Μαριάννα Πουρέγκα

Δάφνη Λαμπρόγιαννη

Δάφνη Λαμπρόγιαννη

Κοινό

Κοινό

Ιωάννα ΚολλιοπούλουΙωάννα Κολλιοπούλου, Χρίστος Στυλιανού

Χριστόδουλος Στυλιανού, Χρίστος Στυλιανού
Κώστας Σαντάς, Χρίστος Στυλιανού

Κώστας Σαντάς, Χριστόδουλος Στυλιανού

Χρίστος Στυλιανού

Κώστας Σαντάς

Χρίστος Στυλιανού

Χρίστος Στυλιανού, Κώστας Σαντάς
Χρίστος Στυλιανού, Δημήτρης Μορφακίδης

Δημήτρης Μορφακίδης


Δημήτρης Μορφακίδης, Χρίστος Στυλιανού

Χρίστος Στυλιανού, Δημήτρης Μορφακίδης
Ιωάννα Κολλιοπούλου

Ιωάννα Κολλιοπούλου

Ιωάννα Κολλιοπούλου


Ιωάννα Κολλιοπούλου, Χρίστος Στυλιανού, Δημήτρης Μορφακίδης

Ιωάννα Κολλιοπούλου, Χρίστος Στυλιανού, Δημήτρης Μορφακίδης

Δημήτρης Μορφακίδης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Χρίστος Στυλιανού

Δημήτρης Μορφακίδης, Χρίστος Στυλιανού

Δημήτρης Μορφακίδης, Χρίστος Στυλιανού

Δημήτρης Μορφακίδης, Χρίστος Στυλιανού

Δημήτρης Μορφακίδης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Χρίστος Στυλιανού

Δημήτρης Μορφακίδης, Χρίστος Στυλιανού, Ιωάννα Κολλιοπούλου

Δημήτρης Μορφακίδης, Χρίστος Στυλιανού, Ιωάννα Κολλιοπούλου

Δημήτρης Μορφακίδης, Χρίστος Στυλιανού
Χρήστος Στέργιογλου

Χρήστος Στέργιογλου

Χρήστος Στέργιογλου

Χρήστος ΣτέργιογλουΙωάννα Κολλιοπούλου, Δημήτρης Μορφακίδης, Χρίστος Στυλιανού, Μαριάννα Πουρέγκα

Δημοσθένης Παπαδόπουλος

Κοινό

Κοινό

Ιωάννα Κολλιοπούλου, Χρίστος Στυλιανού

Ιωάννα Κολλιοπούλου, Χρίστος Στυλιανού

Χρίστος Στυλιανού

Κοινό

Χρίστος Στυλιανού

Χριστόδουλος Στυλιανού

Χριστόδουλος Στυλιανού


Κοινό

Κοινό

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Δημήτρης Μορφακίδης, Χρίστος Στυλιανού

Χρίστος Στυλιανού

Κοινό

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Ιωάννα ΚολλιοπούλουΧρίστος Στυλιανού, Ιωάννα Κολλιοπούλου

Δημήτρης Μορφακίδης, Χρίστος Στυλιανού

Μαριάννα Πουρέγκα

Χρήστος Στέργιογλου

Κοινό


Κοινό

Κοινό

Κοινό

ΚοινόΚοινό

Κοινό

Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Χορός