Πίσω από τους Πίνακες. Μία συνομιλία με τη ζωγραφική του Πάρι Πρέκα

Φωτογραφίες

Πίσω από τους Πίνακες. Μία συνομιλία με τη ζωγραφική του Πάρι Πρέκα
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, 13/12/2017
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την δράση στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ στις 13/12/2017
Φωτογραφικό Υλικό

Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα

Κοινό

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα

Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Κοινό

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Μάρα Τσικάρα, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Κοινό

Μάρα Τσικάρα, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα

Μάρα Τσικάρα, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα

Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Μάρα Τσικάρα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Κοινό

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρα Τσικάρα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Κοινό

Κοινό

Μάρα Τσικάρα, Μαριάννα Πουρέγκα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Μάρα Τσικάρα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρα Τσικάρα

Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Μαριάννα Πουρέγκα

Μαριάννα Πουρέγκα, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Μάρα Τσικάρα