Περιμένοντας τον Γκοντό

Φωτογραφίες

Περιμένοντας τον Γκοντό
Πρεμιέρα
Βασιλικό Θέατρο, 3/2/2018
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Θανάσης Ραφτόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Θανάσης Ραφτόπουλος

Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Γιώργος Καύκας, Φούλης Μπουντούρογλου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Θανάσης Ραφτόπουλος

Κοινό

Π. Παπαϊωάννου, Κ. Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γ. Καύκας, Κ. ΜακΛέλλαν, Μ. Μυλωνά, Θ. Ραφτόπουλος, Μ. Μυλωνάκης, Φ. Σαμψών, Γ. Αναστασάκης

Π. Παπαϊωάννου, Κ. Κωνσταντίνος Χατζησάββας, Γ. Καύκας, Κ. ΜακΛέλλαν, Μ. Μυλωνά, Θ. Ραφτόπουλος, Μ. Μυλωνάκης, Φ. Σαμψών, Γ. Αναστασάκης