Ειρηνοποιός

Φωτογραφίες

Ειρηνοποιός
Δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 17/10/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Η φωτογράφιση έγινε στον προαύλιο χώρο του Βασιλικού Θεάτρου
Φωτογραφικό Υλικό

Γιάννης Γκρέζιος, Εύα Σωφρονίδου, Θωμαή Ουζούνη

Γιάννης Γκρέζιος, Εύα Σωφρονίδου, Θωμαή Ουζούνη

Γιάννης Γκρέζιος, Εύα Σωφρονίδου, Θωμαή Ουζούνη

Γιάννης Γκρέζιος, Εύα Σωφρονίδου, Θωμαή Ουζούνη

Γιάννης Γκρέζιος, Εύα Σωφρονίδου, Θωμαή Ουζούνη

Γιάννης Γκρέζιος, Εύα Σωφρονίδου, Θωμαή Ουζούνη

Γιάννης Γκρέζιος, Εύα Σωφρονίδου, Θωμαή Ουζούνη

Γιάννης Γκρέζιος, Θωμαή Ουζούνη, Εύα Σωφρονίδου

Γιάννης Γκρέζιος, Θωμαή Ουζούνη, Εύα Σωφρονίδου

Γιάννης Γκρέζιος, Θωμαή Ουζούνη, Εύα Σωφρονίδου

Γιάννης Γκρέζιος, Θωμαή Ουζούνη, Εύα Σωφρονίδου


Γιάννης Γκρέζιος, Θωμαή Ουζούνη, Εύα Σωφρονίδου


Γιάννης Γκρέζιος, Θωμαή Ουζούνη, Εύα Σωφρονίδου

Γιάννης Γκρέζιος, Θωμαή Ουζούνη, Εύα Σωφρονίδου