Ελίζα

Φωτογραφίες

Ελίζα
Γενικές δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 11/11/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Δημήτρης Καρτόκης, Θάνος Φερετζέλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος

Α. Σπυρόπουλος, Γ. Οικονόμου, Γ. Αμπεριάδης, Γ. Τσαγκαράκης, Μ. Πουρέγκα, Π. Φιλιππίδης, Γ. Σφυρίδης

Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Γιώργος Σφυρίδης

Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Γιώργος Τσαγκαράκης

Δημήτρης Καρτόκης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Μαριάννα Πουρέγκα

Μαριάννα Πουρέγκα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Αλέξανδρος Κωχ, Γιώργος Σφυρίδης

Μαριάννα Πουρέγκα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης


Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Θάνος Φερετζέλης

Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Μαριάννα Πουρέγκα

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Γιώργος Τσαγκαράκης, Μαριάννα Πουρέγκα

Γιώργος Τσαγκαράκης, Μαριάννα Πουρέγκα, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος

Γιώργος Τσαγκαράκης, Θάνος Φερετζέλης

Μαριάννα Πουρέγκα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Μαριάννα Πουρέγκα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Μαριάννα Πουρέγκα

Α. Σπυρόπουλος, Γ. Σφυρίδης, Μ. Πουρέγκα, Γ. Οικονόμου, Α. Κωχ, Γ. Αμπεριάδης, Θ. Φερετζέλης

Θάνος Φερετζέλης, Μαριάννα Πουρέγκα, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Θάνος Φερετζέλης


Αλέξανδρος Κωχ, Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Γιώργος Σφυρίδης, Γιάννης Οικονόμου, Θάνος Φερετζέλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος

Γ. Σφυρίδης, Α. Σπυρόπουλος, Γ. Οικονόμου, Α. Κωχ, Μ. Πουρέγκα, Θ. Φερετζέλης

Μαριάννα Πουρέγκα, Γιάννης Οικονόμου

Μαριάννα Πουρέγκα, Αλέξανδρος Κωχ

Δημήτρης Καρτόκης, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Θάνος Φερετζέλης, Μαριάννα Πουρέγκα

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Μαριάννα Πουρέγκα, Θάνος Φερετζέλης

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Μαριάννα Πουρέγκα, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Θάνος Φερετζέλης

Μαριάννα Πουρέγκα

Δημήτρης Καρτόκης, Θάνος Φερετζέλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Θάνος Φερετζέλης

Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Θάνος Φερετζέλης, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Μαριάννα Πουρέγκα, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Γιάννης Αμπεριάδης, Γιάννης Οικονόμου

Θάνος Φερετζέλης


Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Θάνος Φερετζέλης

Μαριάννα Πουρέγκα

Γ. Οικονόμου. Γ. Αμπεριάδης, Α. Σπυρόπουλος, Μ. Πουρέγκα, Χ. Μαστρογιαννίδης, Γ. Σφυρίδης, Α. Κωχ

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Αλέξανδρος ΚωχΓ. Οικονόμου. Α. Σπυρόπουλος, Γ. Αμπεριάδης, Μ. Πουρέγκα, Θ. Φερετζέλης

Γ. Αμπεριάδης, Μ. Πουρέγκα, Θ. Φερετζέλης

Γ. Οικονόμου. Γ. Αμπεριάδης, Α. Σπυρόπουλος, Μ. Πουρέγκα, Θ. Φερετζέλης

Μαριάννα Πουρέγκα, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Θάνος Φερετζέλης, Μαριάννα Πουρέγκα, Δημήτρης Καρτόκης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Μαριάννα Πουρέγκα, Θάνος Φερετζέλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Δημήτρης Καρτόκης

Μαριάννα Πουρέγκα, Δημήτρης Καρτόκης

Θάνος Φερετζέλης, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος, Δημήτρης Καρτόκης, Μαριάννα Πουρέγκα, Χρήστος Μαστρογιαννίδης

Μαριάννα Πουρέγκα, Δημήτρης Καρτόκης


Θάνος Φερετζέλης, Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Αλέξανδρος Κωχ

Γιώργος Σφυρίδης, Αλέξανδρος Κωχ

Γιώργος Τσαγκαράκης, Θάνος Φερετζέλης, Γιώργος Σφυρίδης, Αλέξανδρος Κωχ

Αλέξανδρος Κωχ, Γιώργος Σφυρίδης


Μαριάννα Πουρέγκα, Γιάννης Αμπεριάδης, Γιάννης Οικονόμου

Μαριάννα Πουρέγκα, Γιώργος Σφυρίδης

Γιάννης Αμπεριάδης, Γιάννης Οικονόμου, Μαριάννα Πουρέγκα, Γιώργος Σφυρίδης

Γιώργος Τσαγκαράκης, Γιώργος Σφυρίδης, Μαριάννα Πουρέγκα