Ελίζα

Φωτογραφίες

Ελίζα
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη, Παραλία, 15/10/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό ΥλικόΜαριάννα Πουρέγκα, Θάνος Φερετζέλης, Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Αλκιβιάδης Σπυρόπουλος

Αλέξανδρος Κωχ, Γιώργος Τσαγκαράκης

Αλέξανδρος Κωχ, Γιώργος Τσαγκαράκης

Γιώργος Σφυρίδης, Θάνος Φερετζέλης

Γιάννης Οικονόμου, Γιάννης Αμπεριάδης

Γιάννης Οικονόμου, Μαριάννα Πουρέγκα, Γιάννης Αμπεριάδης

Θάνος Φερετζέλης, Γιώργος Σφυρίδης

Μαριάννα Πουρέγκα, Γιώργος Σφυρίδης

Μαριάννα Πουρέγκα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Μαριάννα Πουρέγκα

Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Αλέξανδρος Κωχ, Μαριάννα Πουρέγκα

Γ. Τσαγκαράκης, Γ. Σφυρίδης, Α. Κωχ, Δ. Καρτόκης, Π. Φιλιππίδης, Μ. Πουρέγκα, Θ. Φερετζέλης, Γ. Οικονόμου, Γ. Αμπεριάδης, Α. Σπυρόπουλος, Χ. Μαστρογιαννίδης

Μαριάννα Πουρέγκα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Μαριάννα Πουρέγκα

Μ. Πουρέγκα, Π. Φιλιππίδης, Χ. Μαστρογιαννίδης, Α. Σπυρόπουλος, Γ. Οικονόμου, Γ. Αμπεριάδης, Γ. Τσαγκαράκης, Α. Κωχ, Δ. Καρτόκης, Γ. Σφυρίδης

Δημήτρης Καρτόκης, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Μαριάννα Πουρέγκα

Μαριάννα Πουρέγκα, Πολύκαρπος Φιλιππίδης

Αλέξανδρος Κωχ, Γιώργος Τσαγκαράκης

Χρήστος Μαστρογιαννίδης, Δημήτρης Καρτόκης, Γιώργος Τσαγκαράκης

Α. Σπυρόπουλος, Χ. Μαστρογιαννίδης, Α. Κωχ, Γ. Οικονόμου, Μ. Πουρεγκα, Π. Φιλιππίδης, Γ. Αμπεριάδης, Δ. Καρτόκης, Γ. Σφυρίδης, Γ. Τσαγκαράκης