Ελίζα

Φωτογραφίες

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Θέατρο
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 28/9/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Εξωτερική όψη ΕΜΣ
Φωτογραφικό Υλικό