Κοίτα!

Φωτογραφίες

Κοίτα!
Συνέντευξη τύπου
Βασιλικό Θέατρο, 10/11/2017
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Γιάννης Αναστασάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ), Μαριάννα Αβραμάκη

Γιάννης Αναστασάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ), Μαριάννα Αβραμάκη

Γιάννης Αναστασάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ), Μαριάννα Αβραμάκη