Συμμετοχή στις Ιστορίες της Νύχτας

Φωτογραφίες

Συμμετοχή στις Ιστορίες της Νύχτας
Εκδήλωση
Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο, 26/7/2017
. Λιάκου, Άντα - Φωτογράφος
Σημείωση: Φωτογραφίες από την εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Φωτογραφικό Υλικό

Κοινό

Κοινό

Κοινό

Κοινό

Κοινό

Κοινό

Άννη Τσολακίδου

Νίκος Καπέλιος

Νίκος Καπέλιος


Δημήτρης Τσιλινίκος

Ελένη Γιαννούση


Κοινό

Κοινό

Νίκος Καπέλιος