Βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Φωτογραφίες

Βυζαντινή Θεσσαλονίκη: Άλωση της Κωνσταντινούπολης
Εκδήλωση
Θεσσαλονίκη, 31/5/2017
Φωτογραφικό Υλικό