Όσα η καρδιά μου στην καταιγίδα

Φωτογραφίες

Όσα η καρδιά μου στην καταιγίδα
Γενικές δοκιμές
Μονή Λαζαριστών - Μικρό θέατρο, 10/1/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος

Μομώ Βλάχου

Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Κωνσταντίνος Λιάρος

Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος

Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιώργος Κολοβός

Γιώργος Κολοβός

Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος

Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος

Γιώργος Κολοβός


Γιώργος Κολοβός, Μομώ Βλάχου

Γιώργος Κολοβός


Μαρία Τσιμά

Μομώ Βλάχου

Μαρία Τσιμά

Μομώ Βλάχου

Κωνσταντίνος ΛιάροςΚωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος

Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Μομώ Βλάχου


Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Μομώ Βλάχου

Κωνσταντίνος Λιάρος, Μομώ Βλάχου

Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος

Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος


Κωνσταντίνος Λιάρος, Μομώ Βλάχου

Κωνσταντίνος Λιάρος

Μομώ Βλάχου


Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος

Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Κωνσταντίνος Λιάρος

Γιώργος Κολοβός, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος

Γιώργος Κολοβός

Κωνσταντίνος Λιάρος

Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιώργος Κολοβός

Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιώργος Κολοβός

Μαρία Τσιμά, Μομώ Βλάχου

Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος

Μαρία Τσιμά

Κωνσταντίνος Χατζησάββας

Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος

Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος


Μαρία Τσιμά

Μομώ Βλάχου

Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος

Κωνσταντίνος Λιάρος


Κωνσταντίνος Λιάρος
Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά