Όσα η καρδιά μου στην καταιγίδα

Φωτογραφίες

Όσα η καρδιά μου στην καταιγίδα
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης, 12/12/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Η φωτογράφιση έγινε στο Συμμαχικό Νεκροταφείο
Φωτογραφικό Υλικό

Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιώργος Κολοβός, Μαρία Τσιμά, Μομώ Βλάχου

Μαρία Τσιμά, Μομώ Βλάχου

Κωνσταντίνος Λιάρος, Μομώ Βλάχου, Μαρία Τσιμά, Γιώργος Κολοβός

Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιώργος Κολοβός, Μαρία Τσιμά

Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιώργος Κολοβός, Μαρία Τσιμά

Μομώ Βλάχου, Γιώργος Κολοβός

Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά, Μομώ Βλάχου, Γιώργος Κολοβός

Γιώργος Κολοβός, Μαρία Τσιμά, Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος

Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά, Μομώ Βλάχου

Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιώργος Κολοβός, Μομώ Βλάχου

Μομώ Βλάχου, Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιώργος Κολοβός

Γιώργος Κολοβός, Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μομώ Βλάχου

Κωνσταντίνος Λιάρος

Μομώ Βλάχου

Γιώργος Κολοβός

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Γιώργος Κολοβός

Κωνσταντίνος Λιάρος


Κωνσταντίνος Λιάρος


Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιώργος Κολοβός, Μαρία Τσιμά

Γιώργος Κολοβός, Μαρία Τσιμά

Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά, Γιώργος Κολοβός

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά, Μομώ Βλάχου, Γιώργος Κολοβός


Μομώ Βλάχου

Μαρία Τσιμά, Μομώ Βλάχου

Μαρία Τσιμά, Μομώ Βλάχου

Μαρία Τσιμά, Μομώ Βλάχου


Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος


Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος

Μομώ Βλάχου, Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Γιώργος Κολοβός, Μαρία Τσιμά

Κωνσταντίνος Λιάρος

Κωνσταντίνος Λιάρος

Μομώ Βλάχου

Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος

Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος

Γιώργος Κολοβός

Γιώργος Κολοβός, Μαρία Τσιμά, Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος

Γιώργος Κολοβός, Μαρία Τσιμά, Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος ΛιάροςΜαρία ΤσιμάΓιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μομώ Βλάχου, Μαρία Τσιμά
Γιώργος Κολοβός

Μαρία Τσιμά, Γιώργος Κολοβός

Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιώργος Κολοβός, Μομώ ΒλάχουΜομώ Βλάχου, Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιώργος Κολοβός

Μομώ Βλάχου, Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος

Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μομώ Βλάχου

Γιώργος Κολοβός, Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μομώ Βλάχου

Μαρία Τσιμά, Κωνσταντίνος ΛιάροςΚωνσταντίνος Λιάρος

Μομώ Βλάχου

Μομώ Βλάχου

Μομώ Βλάχου

Γιώργος Κολοβός

Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά

Κωνσταντίνος Λιάρος

Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά, Γιώργος Κολοβός, Μομώ ΒλάχουΜομώ Βλάχου, Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Γιώργος ΚολοβόςΜομώ Βλάχου

Γιώργος Κολοβός

Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά, Γιώργος Κολοβός

Γιώργος Κολοβός, Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Μομώ Βλάχου, Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Μομώ Βλάχου, Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Γιώργος Κολοβός, Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Γιώργος Κολοβός, Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος, Γιώργος Κολοβός, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Γιώργος Κολοβός, Μομώ Βλάχου, Κωνσταντίνος Λιάρος

Μαρία Τσιμά, Γιώργος Κολοβός

Κωνσταντίνος Λιάρος, Μομώ Βλάχου

Κωνσταντίνος Λιάρος, Μαρία Τσιμά

Μαρία Τσιμά, Μομώ Βλάχου

Γιώργος Κολοβός, Μαρία Τσιμά

Γιώργος Κολοβός

Γιώργος Κολοβός, Κωνσταντίνος Λιάρος