Ντα

Φωτογραφίες

Ντα
Γενικές δοκιμές
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 24/1/2018
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Κώστας Σαντάς, Νίκος Καπέλιος, Ορέστης Χαλκιάς

Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός

Δημήτρης Κοτζιάς

Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Κοτζιάς, Κώστας Σαντάς, Ορέστης Χαλκιάς, Νίκος Καπέλιος, Μαρία Χατζηιωαννίδου

Αναστάσης Ροϊλός, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Κοτζιάς, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Κώστας Σαντάς, Νίκος Καπέλιος, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Σιακάρας

Κώστας Σαντάς, Δημήτρης Σιακάρας

Κώστας Σαντάς, Αναστάσης Ροϊλός, Λίλιαν Παλάντζα

Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς

Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Αναστάσης Ροϊλός

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς, Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός

Δημήτρης Κοτζιάς, Δημήτρης Σιακάρας, Κώστας Σαντάς

Δημήτρης Σιακάρας, Κώστας Σαντάς

Λίλιαν Παλάντζα

Λίλιαν Παλάντζα

Δημήτρης Κοτζιάς

Δημήτρης Σιακάρας

Αναστάσης Ροϊλός

Κώστας Σαντάς

Λίλιαν Παλάντζα, Κώστας Σαντάς

Λίλιαν Παλάντζα, Κώστας Σαντάς

Ορέστης Χαλκιάς, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Νίκος Καπέλιος, Δημήτρης Σιακάρας

Κώστας Σαντάς, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Σιακάρας

Δημήτρης Κοτζιάς, Κώστας Σαντάς, Νίκος Καπέλιος, Ορέστης Χαλκιάς

Λίλιαν Παλάντζα, Αναστάσης Ροϊλός, Ορέστης Χαλκιάς

Κώστας Σαντάς, Λίλιαν Παλάντζα

Λίλιαν Παλάντζα

Δημήτρης Σιακάρας

Κώστας Σαντάς


Κώστας Σαντάς, Δημήτρης Σιακάρας

Δημήτρης Σιακάρας, Κώστας Σαντάς
Δημήτρης Σιακάρας


Νίκος Καπέλιος

Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός

Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Σιακάρας

Λίλιαν Παλάντζα, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Κοτζιάς, Κώστας Σαντάς

Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός, Λίλιαν ΠαλάντζαΔημήτρης Σιακάρας

Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Αναστάσης Ροϊλός, Ορέστης Χαλκιάς


Αναστάσης Ροϊλός, Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Κώστας Σαντάς

Δημήτρης Σιακάρας