Ντα

Φωτογραφίες

Ντα
Συνέντευξη τύπου
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 24/1/2018
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Δ. Παπαδόπουλος, Δ. Κοτζιάς, Α. Ροϊλός, Ν. Καπέλιος, Χ.Α. Παπατριανταφύλλου, Μ. Χατζηιωαννίδου, Λ. Παλάντζα, Κ. Σαντάς, Δ. Σιακάρας, Ο. Χαλκιάς

Γιάννης Αναστασάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ)

Δημήτρης Σιακάρας, Κώστας Σαντάς

Δημήτρης Σιακάρας, Λίλιαν Παλάντζα, Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Κοτζιάς, Κώστας Σαντάς

Αναστάσης Ροϊλός, Λίλιαν Παλάντζα, Δημήτρης Κοτζιάς

Δ. Κοτζιάς, Α. Ροϊλός, Ν. Καπέλιος, Δ. Παπαδόπουλος, Χ.Α. Παπατριανταφύλλου, Μ. Χατζηιωαννίδου, Λ. Παλάντζα, Κ. Σαντάς, Δ. Σιακάρας, Ο. Χαλκιάς

Χ.Α. Παπατριανταφύλλου, Μ. Χατζηιωαννίδου, Λ. Παλάντζα, Δ. Παπαδόπουλος, Κ. Σαντάς

Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Κοτζιάς, Αναστάσης Ροϊλός, Νίκος Καπέλιος

Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Κοτζιάς, Αναστάσης Ροϊλός, Νίκος Καπέλιος

Λίλιαν Παλάντζα, Κώστας Σαντάς, Δημήτρης Σιακάρας, Ορέστης Χαλκιάς

Λίλιαν Παλάντζα, Κώστας Σαντάς, Δημήτρης Σιακάρας, Ορέστης Χαλκιάς