Ντα

Φωτογραφίες

Ντα
Φωτογράφηση για το πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη, Παραλία, 17/12/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός, Κώστας Σαντάς, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Νίκος Καπέλιος, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς, Αναστάσης Ροϊλός, Κώστας Σαντάς

Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς

Κώστας Σαντάς

Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Νίκος Καπέλιος, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς

Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Σιακάρας, Λίλιαν Παλάντζα, Νίκος Καπέλιος

Δημήτρης Σιακάρας, Ορέστης Χαλκιάς

Δημήτρης Σιακάρας

Δημήτρης Σιακάρας, Λίλιαν Παλάντζα

Δημήτρης Σιακάρας, Κώστας Σαντάς, Αναστάσης Ροϊλός

Δημήτρης Σιακάρας, Κώστας Σαντάς, Αναστάσης Ροϊλός

Κώστας Σαντάς, Αναστάσης Ροϊλός

Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός

Δημήτρης Σιακάρας, Κώστας Σαντάς, Αναστάσης Ροϊλός

Δημήτρης Σιακάρας, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Νίκος Καπέλιος, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς, Αναστάσης Ροϊλός, Κώστας Σαντάς

Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός

Νίκος Καπέλιος, Δημήτρης Σιακάρας

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός, Νίκος Καπέλιος, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Κώστας Σαντάς, Δημήτρης Κοτζιάς

Δημήτρης Σιακάρας

Νίκος Καπέλιος, Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς

Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός, Λίλιαν Παλάντζα, Κώστας Σαντάς

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Νίκος Καπέλιος, Δημήτρης Σιακάρας, Λίλιαν Παλάντζα

Κώστας Σαντάς

Δημήτρης Κοτζιάς

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός, Νίκος Καπέλιος, Κώστας Σαντάς, Λίλιαν Παλάντζα

Μαρία Χατζηιωαννίδου

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός

Νίκος Καπέλιος

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς

Νίκος Καπέλιος, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Σιακάρας, Αναστάσης Ροϊλός

Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Αναστάσης Ροϊλός

Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Αναστάσης Ροϊλός


Κώστας Σαντάς

Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Αναστάσης Ροϊλός, Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Αναστάσης Ροϊλός

Αναστάσης Ροϊλός, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Κώστας Σαντάς

Αναστάσης Ροϊλός, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Κώστας Σαντάς

Αναστάσης Ροϊλός, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς


Δημήτρης Κοτζιάς, Αναστάσης Ροϊλός, Λίλιαν Παλάντζα, Κώστας Σαντάς, Δημήτρης Σιακάρας

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου

Νίκος Καπέλιος

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Νίκος Καπέλιος

Ορέστης Χαλκιάς

Κώστας Σαντάς, Αναστάσης Ροϊλός

Κώστας Σαντάς, Αναστάσης Ροϊλός

Μαρία Χατζηιωαννίδου

Δημήτρης Σιακάρας, Λίλιαν Παλάντζα, Νίκος Καπέλιος

Λίλιαν Παλάντζα

Κώστας Σαντάς

Δημήτρης Σιακάρας, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Νίκος Καπέλιος

Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Νίκος Καπέλιος, Λίλιαν Παλάντζα, Ορέστης Χαλκιάς

Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου

Δημήτρης Κοτζιάς

Ορέστης Χαλκιάς

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Νίκος Καπέλιος

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Νίκος Καπέλιος
Αναστάσης Ροϊλός, Κώστας Σαντάς, Δημήτρης Σιακάρας

Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Σιακάρας, Κώστας Σαντάς

Αναστάσης Ροϊλός, Δημήτρης Σιακάρας, Κώστας Σαντάς

Κώστας Σαντάς


Ορέστης Χαλκιάς, Νίκος Καπέλιος

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Δημήτρης Κοτζιάς


Αναστάσης Ροϊλός, Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου

Ορέστης Χαλκιάς

Λίλιαν Παλάντζα, Κώστας Σαντάς

Δημήτρης Σιακάρας

Ορέστης Χαλκιάς

Λίλιαν Παλάντζα, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Αναστάσης Ροϊλός, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς, Κώστας Σαντάς, Νίκος Καπέλιος, Δημήτρης Σιακάρας, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου

Λίλιαν Παλάντζα, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Αναστάσης Ροϊλός, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς, Κώστας Σαντάς, Νίκος Καπέλιος, Δημήτρης Σιακάρας, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου

Λίλιαν Παλάντζα, Μαρία Χατζηιωαννίδου, Αναστάσης Ροϊλός, Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς, Κώστας Σαντάς, Νίκος Καπέλιος, Δημήτρης Σιακάρας, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου

Δημήτρης Σιακάρας, Νίκος Καπέλιος

Δημήτρης Σιακάρας, Νίκος Καπέλιος

Ορέστης Χαλκιάς, Αναστάσης Ροϊλός

Ορέστης Χαλκιάς, Αναστάσης Ροϊλός

Ορέστης Χαλκιάς, Αναστάσης Ροϊλός

Χριστίνα - Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Αναστάσης Ροϊλός, Ορέστης Χαλκιάς


Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου

Δημήτρης Σιακάρας, Μαρία Χατζηιωαννίδου

Ορέστης Χαλκιάς, Δημήτρης Κοτζιάς

Μαρία Χατζηιωαννίδου, Χριστίνα-Άρτεμις Παπατριανταφύλλου, Νίκος Καπέλιος

Αναστάσης Ροϊλός, Κώστας Σαντάς, Δημήτρης Σιακάρας