Ρώσικη Επανάσταση

Φωτογραφίες

Ρώσικη Επανάσταση
Δοκιμές
Βασιλικό Θέατρο, 21/9/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Φωτογραφικό Υλικό

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Χρήστος Παπαδημητρίου, Μαρίνα Τσελεπή, Ζωή Λύρα

Νίκος Ράμμος, Γιάννης Καραμφίλης, Έφη Δρόσου, Άγγελος Νεράντζης

Ρέα Σαμαροπούλου, Ζωή Λύρα, Μαρίνα Τσελεπή, Ιφιγένεια Μακρή

Αλέξανδρος Μούκανος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Αλέξανδρος Μούκανος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Αλέξανδρος Μούκανος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Αλέξανδρος Μούκανος, Ιφιγένεια Μακρή

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Ιφιγένεια Μακρή

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Ιφιγένεια ΜακρήΝικόλας ΜαραγκόπουλοςΝικόλας Μαραγκόπουλος

Νικόλας Μαραγκόπουλος

Νικόλας Μαραγκόπουλος

Νικόλας Μαραγκόπουλος

Νίκος Ράμμος, Γιάννης Μαστρογιάννης

Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Ζωή Λύρα, Έφη Δρόσου


Μίλτος Τσιάντος, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Δημήτρης Μηλιώτης, Τάσος Ροδοβίτης
Νίκος Ράμμος, Ιφιγένεια Μακρή, Άγγελος Νεράντζης, Ζωή Λύρα, Τιμολέων Παπαδόπουλος


Αλέξανδρος Μούκανος, Ιφιγένεια Μακρή, Δημήτρης Μηλιώτης, Άγγελος Νεράντζης, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Ζωή Λύρα, Γιάννης Καραμφίλης, Τιμολέων Παπαδόπουλος

Αλέξανδρος Μούκανος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Αλέξανδρος Μούκανος, Νικόλας Μαραγκόπουλος

Νικόλας Μαραγκόπουλος

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Αλέξανδρος Μούκανος, Ιφιγένεια Μακρή

Νικόλας Μαραγκόπουλος, Ιφιγένεια Μακρή

Μαρίνα Τσελεπή, Νϊκος Ράμμος, Δημήτρης Μηλιώτης, Ιφιγένεια Μακρή, Γιάννης Τσεμπερλίδης, Άγγελος Νεράντζης

Ρέα Σαμαροπούλου, Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Μάριος Μεβουλιώτης, Μίλτος Τσιάντος, Μαρίνα Τσελεπή

Γιάννης Καραμφίλης, Σαμψών Φύτρος, Θανάσης Ραφτόπουλος, Χρήστος Παπαδημητρίου, Χρίστος Νταρακτσής

Γιάννης Μαστρογιάννης, Νίκος Ράμμος


Γιάννης Τσάτσαρης

Ζωή Λύρα, Ιφιγένεια Μακρή

Ιφιγένεια Μακρή, Ρέα Σαμαροπούλου, Ζωή Λύρα, Μαρίνα Τσελεπή, Έφη Δρόσου

Νίκος Ράμμος, Γιάννης Μαστρογιάννης, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Τάσος Ροδοβίτης, Δημήτρης Μηλιώτης, Γιάννης Καραμφίλης, Χρήστος Παπαδημητρίου

Γιάννης Τσεμπερλίδης, Μίλτος Τσιάντος, Τιμολέων Παπαδόπουλος, Τάσος Ροδοβίτης, Άγγελος Νεράντζης

Θίασος

Τιμολέων Παπαδόπουλος, Ιφιγένεια Μακρή, Ζωή Λύρα, Τάσος Ροδοβίτης, Γιάννης Μαστρογιάννης, Μαρίνα Τσελεπή, Έφη Δρόσου, Άγγελος Νεράντζης

Γ. Τσεμπερλίδης, Μ. Τσιάντος, Τ. Παπαδόπουλος, Ζ. Λύρα, Ε. Δρόσου, Γ. Τσάτσαρης, Ν. Ράμμος