Κάνε SAVE το δικό σου Θέατρο Δάσους

Φωτογραφίες

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με την ηγεσία του ΚΘΒΕ
Στιγμιότυπο
Θεσσαλονίκη, 10/5/2017
Σημείωση: Ο Άρης Στυλιανού, Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Γιάννης Αναστασάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, και η Μαρία Τσιμά, Αναπληρώτρια Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΚΘΒΕ, ενημέρωσαν τον Πρωθυπουργό για το πολύπλευρο καλλιτεχνικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί η Κρατική Σκηνή καθώς και τα οικονομικά προβλήματα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει. Ο πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας αναγνώρισε την εξαιρετική δουλειά της Διοίκησης και Διεύθυνσης του ΚΘΒΕ και ανακοίνωσε την έκτακτη επιχορήγηση με το ποσό των 100.000€ προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των δύο ανοιχτών θεάτρων Δάσους & Γης.

Φωτογραφίες: Γραφείο Τύπου / Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
Φωτογραφικό Υλικό

Αλέξης Τσίπρας (Πρωθυπουργός), Άρης Στυλιανού (Πρόεδρος του Δ.Σ ΚΘΒΕ)

Αλέξης Τσίπρας (Πρωθυπουργός), Άρης Στυλιανού (Πρόεδρος του Δ.Σ ΚΘΒΕ), Μαρία Τσιμά (Αν. Καλλ. Διευθύντρια ΚΘΒΕ)

Αλέξης Τσίπρας (Πρωθυπουργός), Άρης Στυλιανού (Πρόεδρος του Δ.Σ ΚΘΒΕ), Μαρία Τσιμά (Αν. Καλλ. Διευθύντρια ΚΘΒΕ)

Αλέξης Τσίπρας (Πρωθυπουργός), Άρης Στυλιανού (Πρόεδρος του Δ.Σ ΚΘΒΕ), Μαρία Τσιμά (Αν. Καλλ. Διευθύντρια ΚΘΒΕ), Γιάννης Αναστασάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ)

Αλέξης Τσίπρας (Πρωθυπουργός), Άρης Στυλιανού (Πρόεδρος του Δ.Σ ΚΘΒΕ), Μαρία Τσιμά (Αν. Καλλ. Διευθύντρια ΚΘΒΕ), Γιάννης Αναστασάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ)

Γιάννης Αναστασάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΚΘΒΕ), Άρης Στυλιανού (Πρόεδρος του Δ.Σ ΚΘΒΕ), Αλέξης Τσίπρας (Πρωθυπουργός), Μαρία Τσιμά (Αν. Καλλ. Διευθύντρια ΚΘΒΕ)