1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους: Αποτίμηση και Προοπτικές
Εκδήλωση
Βασιλικό Θέατρο – Φουαγιέ, 14/07/2017
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Ανοιχτή συζήτηση: Αποτίμηση και Προοπτικές του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους
Φωτογραφικό Υλικό

Αμαλία Κοντογιάννη, Σάββας Πατσαλίδης, Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Μαρία Τσιμά


Γιάννης Αναστασάκης

Σάββας Πατσαλίδης, Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης

Σάββας Πατσαλίδης

Αμαλία Κοντογιάννη, Σάββας Πατσαλίδης, Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Μαρία Τσιμά

Αμαλία Κοντογιάννη, Σάββας Πατσαλίδης, Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Μαρία Τσιμά

Αμαλία Κοντογιάννη, Σάββας Πατσαλίδης, Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Μαρία Τσιμά

Αμαλία Κοντογιάννη, Σάββας Πατσαλίδης, Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Μαρία Τσιμά

Αμαλία Κοντογιάννη, Σάββας Πατσαλίδης, Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Μαρία Τσιμά

Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης

Αμαλία Κοντογιάννη, Σάββας Πατσαλίδης, Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Μαρία Τσιμά

Γιάννης Αναστασάκης

Μαρία Τσιμά

Αμαλία Κοντογιάννη

Αμαλία Κοντογιάννη, Σάββας Πατσαλίδης, Άρης Στυλιανού, Γιάννης Αναστασάκης, Μαρία Τσιμά


Σάββας Πατσαλίδης, Άρης Στυλιανού