1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους: Τρικυμία
Παράσταση
Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους, 5/7/2017
. Τσινάρης, Λευτέρης - Φωτογράφος
Σημείωση: Ρουμανία - Εθνικό Θέατρο «Ίων Λούκα Καρατζιάλε»
Φωτογραφικό Υλικό