1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
Χώρος παρουσίασης
Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
. Θώμογλου, Τάσος - Φωτογράφος
Σημείωση: Καλοκαίρι 2017
Φωτογραφικό Υλικό