1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους

Φωτογραφίες

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους: Armine, Sister
Δοκιμές
Σημείωση: Πολωνία - Teatr Zar, Ινστιτούτο Γκροτόφσκι
Φωτογραφικό Υλικό

© Maciej Zakrzewski

© Irena Lipinska

© Irena Lipinska

© Irena Lipinska

© Irena Lipinska